Нур-Султан:  

Объявления

Объявления

«Внимание, торги! АО «Вагонсервис» (далее-Общество) объявляет о проведении электронного конкурса по реализации Металлолома собственности Общества, которые начнутся 09 августа 2019 года в 12:00 (время Нур-Султан) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.   

На электронный конкурс выставляется лома и отходов черных и цветных металлов в количестве — 296,570 тонн и неразделанного лома черных металлов (подвижной состав не содержащий цветной металл) с предварительным весом 1 534,382 тонн; (образующегося в процессе разделки пассажирских вагонов в количестве 67 единиц.

Стартовая цена металлолома – 96 561 464,657 тенге.

Гарантийный взнос – 14 484 219,700 тенге.

Регистрация участников торгов производится на веб-портале реестра со дня публикации извещения на веб-портале реестра www.gosreestr.kz и заканчивается за два часа до начала торгов.

Гарантийные взносы вносятся на счет АО «Информационно-учетный центр»: БИН: 050540004455, БИК: HSBKKZKX, ИИК:KZ946017111000000330, АО «Народный Банк Казахстана». Назначение платежа: гарантийный взнос для участия в электронном конкурсе (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит). 

Типовые формы договоров о реализации Металлолома находятся на сайте www.vagonservis.kz и www.gosreestr.kz.

Дополнительную информацию о проведении торгов можно посмотреть на сайте www.gosreestr.kz или получить по телефону 8 (7172)600-470, 600-469, Служба по технической политике Общества.

 

 «Назар аударыңыз, сауда-саттық! «Вагонсервис»АҚ (бұдан әрі — Қоғам) Мемлекеттік мүлік тізілімінің www.gosreestr.kz веб-порталында 2019 жылғы     09 тамызда сағат 12:00-де (Нұр-сұлтан уақытымен) басталатын Қоғамның меншігіндегі металл сынықтарын сату  бойынша электрондық конкурстың өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Электрондық конкурста (саны 67 бірлік жолаушылар вагондарын бөлу процесінде пайда болатын) алдын ала өлшенген салмағы 296,570 тонна көлемінде қара және түсті металдардың сынықтары мен қалдықтары және салмағы 1534,382 тонна қара металдардың бөлінбеген сынықтары (құрамында түсті металл жоқ жылжымалы құрам) қойылады. 

Металл сынықтарының бастапқы сату бағасы  – 96 561 464,657 теңге.

Кепілдік жарна – 14 484 219,700 теңге.

Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу тізілім веб-порталында хабарлама жарияланған күннен бастап тізілімнің www.gosreestr.kz веб-порталында жүргізіледі  және сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Кепілдік жарналар «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ шотына енгізіледі: БСН: 050540004455, БСК: HSBKKZKX, ЖСК: KZ946017111000000330, «Қазақстанның ұлттық банкі» АҚ. Төлемнің мақсаты: электрондық конкурсқа қатысу үшін кепілдік жарна (кепілдік жарнаның мөлшерінде банк қызметтерін төлеу кірмейді).

Металл сынықтарын сату туралы шарттардың үлгі нысандары www.vagonservis.kz және www.gosreestr.kz сайтында орналасқан.

Сауда-саттықты сату туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтында көруге болады немесе Қоғамның техникалық саясат қызметінің 8 (7172)600-470, 600-469 телефондары бойынша алуға болады.